Nätthult's Kennel

Uppfödning Svensk Papillon/Fjärilshunden

Rasen

 

Papillon

Härstammar från: Frankrike/Belgien

Kort fakta: Papillon betyder fjäril på franska, och rasen har fått sitt namn efter de vackra fjärilsliknande öronen. Förutom varianten med stående öron förekommer också varianten med hängande, denna kallas Phaléne som betyder mätarfjäril på Franska. Man brukar kalla dom "dagfjäril" och "nattfjäril". Bortsätt från öronen är raserna identiska.

Helhetsintryck: Liten elegant dvärgspaniel, sunt och harmoniskt byggd, med ymnig päls, måttligt långt nosparti (kortare än skallen), med ett behagfullt men inte desto mindre spänstigt utseende, uppvisande stolt hållning och fria eleganta rörelser. Kroppens längd överstiger något mankhöjden. (skk)

Skaffa hund?..isåfall..pappillon? Pappisen är en mkt tillgiven, frisk och oöm ras, men låt inte storleken få dig att tro att det är en leksak du kan kasta runt med.

 Din hund vill gärna följa med dig vart du än går, vilket passar perfekt i och med dess behändiga storlek.

Pappisen vill få mkt motion och lydnadsöving, och har därmed inget emot att följa med på dina långpromenader. De korta benen överraskar.

Du fodrar din papillon med fullfoder som täcker alla hundens näringsbehov, din uppfödare kommer ge dig råd vilket foder den anser lämpligt. Friskt vatten skall alltid finnas tillhands.

Det viktigaste att tänka på är att även om en hund är av mkt litet format så är den inte mindre hund i huvudet för det. Papillonen är lika mkt hund som en schäfer. - Och dessutom, Sveriges första lydnadschampion var en papillon!

Lycka till med din nya vän!

 

Papillon
Derived from : France / Belgium
Quick facts : Papillon means butterfly in French, and the breed is named after the beautiful butterfly-like ears. Besides variant with prick ears are also variant with hanging , this is called Phaléne meaning mätarfjäril in French. We usually call them " butterfly " and " moth " . Put Away from the ears are identical races .
Overall impression : Small elegant dwarf spaniel, healthy and balanced, with profuse coat, moderately long muzzle (shorter than the skull ) , with a graceful but nevertheless resilient appearance , showcasing proud bearing and free elegant movements . The body length slightly exceeds the height at withers . ( skk )
Getting dog? .. In that case .. Pappillon ? Papp Ice is a very affectionate, healthy and robust breed, but do not let size get you to believe that there is a toy you can throw around with .
 
Your dog would love to accompany you wherever you go , which fits perfectly in with its handy size.
 
Papp ice to get very physical and lydnadsöving , and thus do not accept to go on your long walks. The short legs surprises .
You line your papillon with full lining that covers all the dog's nutritional needs, your breeder will advise you which feed it deems appropriate. Fresh water should always be available.
The main thing to consider is that even if a dog is of very small size , it is not less dog in the head for it. Papillon is equally very dog like a German Shepherd. - And besides, the first Swedish Obedience Champion was a papillon !


Good luck with your new friend !

 

 

Välkommen till oss på Nätthult`s Kennel

Contact me at:
sewerinsson@hotmail.com

Telefon 0703-622486

 

En gång Papillon alltid papillon.

 Bornholm/2018

 

 

 

 

  If you don't understand swedish you can use "http://translate.google.se/" to see the website in your language.

http://www.n.nu/?referrer=netthultskennel.n.nu

 

Nyhetsbrev Här får du information om kommande aktiviteter.

Du får direkt veta när eller om vi har några valpar.  

Fyll i dina uppgifter så får du ett brev nästa gång vi skickar ut

 

 

 

 

http://www.n.nu/?referrer=netthultskennel.n.nu